Principis clau de la política de l’Hotel Puchet

L’Hotel Puchet té una Responsabilitat amb els elements interns i externs de l’organització, independentment de la seva naturalesa. La base d’això són les persones i l’entorn.

Partint d’aquest principi clau, l’Hotel Puchet està convençut i es compromet a seguir els següents criteris:

 • – Complir els requisits legals i altres, que afecten el desenvolupament de l’activitat.
 • – Col·laborar directament i indirectament en la preservació de l’entorn natural i rural.
 • – Identificar els aspectes mediambientals, millorar-los i prevenir la contaminació.
 • – Gestionar els recursos per tal de minimitzar l’impacte ambiental que genera l’activitat.
 • – Influir en la correcta gestió de recursos naturals, tant en les vides dels empleats com en la dels nostres clients i proveïdors.
 • – Participar en activitats que promoguin el desenvolupament de la nostra Comunitat Local.
 • – Promoure la formació entre els nostres empleats.
 • – Garantir que el tracte amb el personal serà just i respectuós tant amb els drets dels treballadors com amb els drets humans.
 • – Fer efectiu el dret d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes.
 • – Col·laborar amb entitats que defensin els drets dels infants, i promoure aquesta col·laboració entre els nostres clients, empleats i proveïdors.
 • – Garanteix una publicitat responsable és a dir, aquella que compleix amb els principis de legalitat, veracitat, honestedat, lleialtat comercial i digna.
 • – Complir amb els criteris establerts sobre APPCC i pràctiques correctes d’higiene.

Redueix, Recicla i Reutilitza: No + palletes

Et convidem a no consumir més palletes. D’aquesta manera col·labores a reduir la seua producció, estalviant en el consum d’energies i elements de fabricació. Has de tenir present que és un producte d’un sol ús. Comptem amb tu!!